Motorhistoriska dagen

Samling vid Korpkullen för gemensam utflykt med medhavd fika.