Motorhistoriska dagen

Start vid Korpkullen. Medtag picknick