Studiebesök Bofors skjutfält

Studiebesök på skjutfältet. Samling vid Skjutfältsporten. Anmälan till Per senast 3/9, tel 072-7365094 eller per.liliegren@telen2.se.