Vårmönstringen

Lördagen sen 29 april äger Karlskoga Motorweteraners traditionella Vårmönstringen rum vid Korpkullen. Utställning av veteranfordon, motorloppis, servering, aktiviteter för barn med mera.