Vårresan

Vårresa till Stockholm. Besök på MC-Collections och World of Classic Cars. Pris för medlem och boende på samma adress 500 kr/person. Avresa fr Degerfors  bussgaraget 07.00, Merdborgarplatsen 07.15 Karskoga busstation 07.30. Åter Karlskoga 20.00, Degerfors 20.15. Anmälan senast 3 april till per.liliegren@tele2.se eller tel 0072-7365094.