Försäkringar

Som medlem i KMW kan du försäkra ditt gammelfordon förmånligt hos såväl if som MHRF. If:s försäkringar administreras av Per Liliegren tel 072-7365094 eller per.liliegren.kga@gmail.com.
För MHRF-försäkring kan du kontakta Johan Granquist, tel 070-6461463 eller johan@granquistpromotion.se.