Moppejubileum 2015 start och mål vid Bofors station