Vårresa 2014 till Stena recycling i Halstahammar

Resan gick även till Köpings bilmuséum men där fick vi inte lov att publicera bilder på hemsidan, dock i Klubbladet nr 2 2014…