Info KMW

Välkommen till Karlskoga Motorweteraner!

Vi är en förening med över 600 medlemmar och vårt syfte är att värna om det kulturarv, som gårdagens motorfordon utgör och att möjliggöra att även framdeles kunna utnyttja denna kulturskatt.

Det gör vi dels genom ett medlemskap i Motorhistoriska riksförbundet, som aktivt arbetar mot förslag som i princip skulle göra gammelfordonshobbyn omöjlig. Till exempel en miljömässig utskrotning av äldre fordon utan hänsyntstagande  till det kulturhistoriska värdet.

Dels genom samarbeta med försäkringsbolag, som gör ägandet av ett gammalt fordon mer ekonomiskt överkomligt.

Men vi har också en omfattande verksamhet på hemmaplan. Så anordnar vi exempelvis en subventionerad höst- och en vårresa till något intressant resmål, till exempel ett fordonsmuseum, någonstans i landet.

Varannan torsdag är det någon form av aktivitet i klubblokalen, eller i form av ett studiebesök.

Och sommartid ordnas gemensamma åkningar till olika ”fikamål” i omgivningarna.

De tre stora evenemangen i verksamheten är annars de tre traditionella rallyna, Velodromrallyt, som från och med år 2015 ersatts av Hembygdssvängen och körs i slutet av maj, Damrallyt och Mopedrallyt, båda i augusti.

Är du intresserad av gamla fordon är Karlskoga Motorweteraner en förening för dig! Vi har medlemmar från stora delar av Sverige. Och det är ingen nödvändighet att du själv äger ett gammalt fordon. Intresset är det väsentliga!

Välkommen!