Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse KMW 2015

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

− Ordförande: Per Liliegren – kassör: Annika Liliegren

− sekreterare: Eva-Britt Persson – klubbmästare: Jan-Eric Johansson

− ledamot: Ragnar Lundberg – ledamot: Berndt Hornelid

− ledamot: Johan Granqvist – ledamot, Medlemsregister: Per-Olov Kock

− ledamot: Lennart Nilsson – tidningsansvarig: Stefan Olzon

Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -15 var 706 st. Medlemsregistret har under året 2015 administrerats av

Per-Olov Kock med stor förtjänst.

Styrelsen har haft 10 st. protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten med bl.a. förberedelser inför

Mopedrallyt, Damrallyt och Hembygdssvängen samt utskick av tidningar och övrig informationsmaterial.

För andra gången uppmärksammades Motorhistoriska dagen i klubben. Den 6/6 samlades vi vid

Folkhögskolan för gemensam färd till Svartå för gemensam picknick.

Velodromrally ändrade namn till Hembygdssvängen med start och mål vid Karlskoga hembygdsgård den

30/5-15. Banan gick motsols runt Granbergsdal, Kyrksten Linnebäck och Degerfors. Lunch serverades

vid Hembygdsgården. Endast 45 ekipage var anmälda av dessa uteblev tyvärr 15 ekipage.

Per Liliegren, och Jan-Erik Johansson har varit styrelsens ansvariga, att tillsammans med arbetsgruppen

bestående av Alberto Morello och Kenneth Larsson planera och ansvara för genomförandet.

Klubben genomförde även i år ett Damrally den 8/8-15, ansvariga för planeringen var damerna i styrelsen.

Start och mål vid Hembygdsgården, där man avslutade med lunch och prisutdelning, 33 ekipage deltog.

Damerna i styrelsen, Eva-Britt Persson och Annika Liliegren med hjälp av Anita Göransson och Eva-Britt

Nilsson höll i förberedelserna.

Mopedrally med start och mål vid Bofors station den 15/8-15, Flyttat till augusti för att få trevligare väder.

Ansvarig för detta var P-O Kock tillsammans med Lennart Nilsson, och Rune Österholm.

En tredagars utflykt till Orsa ordnades med hjälp av Percy och Marita Mossfeldt.

Klubben har försäkringsavtal för veteranfordon med IF. Försäkringen är knuten till ett medlemskap i klubben.

Handläggare och besiktningsman för försäkringarna har Berne Dahl varit. Vi har även en besiktningsman till

MHRF försäkringar, Martin Jörgensen.

I samband med Karlskoga Centrumföreningens Långlördag (Motordagen), den 25 april på torget, deltog klubbens

medlemmar med ett antal fordon.

Under våren och hösten har klubblokalen varit öppen varannan torsdag, jämna veckor.

Medlemsuppslutningen har under året varit stor och vissa kvällar har det nästan varit “lapp på luckan”.

Klubben har genomfört studiebesök till följande företag:

Bilskadecentrum 22/1 Barilla 17/9

Moelven 5/3 Bro Bärgningsbyggen 1/10

Biogasanläggningen 19/3 Hemma hos Bror Segerström 15/10

Lasertech 16/4 Atlas Copco Örebro 29/10

Vårresan den 8 maj gick till Falköping och Trollhättan.

Höstresan den 17 oktober gick till Motala.

Under sommaren har bil och mc-förare samlats för gemensamma utflykter varje onsdagskväll samt ett antal

söndagar till olika resmål i och utanför länet enligt en uppgjord körplan.

Klubben har gett ut två nummer av “Klubbladet”, som är ett bra komplement till klubbens hemsida.

Arbetsåret 2015 avslutades med Julfest i Karlskoga Folkhögskola där några av våra medlemmar stod för underhållningen.

Hemsidan på nätet uppdateras kontinuerligt tillsammans med Möckelnföreningar som driver den och som

administreras av Stefan Olzon. Adressen är kmwinfo.se. Där finns reportage och en aktuell kalender bl. a.

Styrelsen vill tacka de företag som gjort det möjligt att genomföra studiebesöken och alla som sponsrat

vårt rally samt alla medlemmar som ställt upp och deltagit i arbetet i samband med klubbens verksamhet.

Karlskoga januari 2016

Styrelsen