Verksamhetsberättelse 2014

Karlskoga Motorweteraner

Verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Per Liliegren – kassör: Annika Liliegren

sekreterare: Eva-Britt Persson – klubbmästare: Jan-Eric Johansson

vice klubbmästare: Lena Lindqvist – ledamot: Bernt Hornelid

ledamot: Johan Granqvist – ledamot, Medlemsregister: Per-Olov Kock–

ledamot: Lennart Nilsson – tidningsansvarig: Stefan Olzon

Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -14 var 754 st. Medlemsregistret har under året 2014 administrerats av Per-Olov Kock med stor förtjänst.

Styrelsen har haft 11 st. protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten med bl.a. förberedelser inför Mopedrallyt, Damrallyt och Velodromrallyt samt utskick av tidningar och övrig informationsmaterial.

Två av våra rallyn kördes under Motorsportveckan i Karlskoga.
För första gången uppmärksammades Motorhistoriska dagen i klubben. Den 6/6 samlades vi vid Folkhögskolan för gemensam färd till Möllebadet för gemensam picknik.

Årets Velodromrally gick medsols runt Granbergsdal, Degerfors, Linnebäck och Kyrksten. Rallyt avslutades på Gelleråsen med prisutdelning. Lunch serverades vid Jacobs Loge. Ett nittiotal deltagare ställde upp.

Per Liliegren, och Jan-Erik Johansson har varit styrelsens ansvariga, att tillsammans med arbetsgruppen bestående av Alberto Morello, Sven Göransson och Kenneth Larsson planera och ansvara för genomförandet av Velodromrallyt.

Klubben genomförde även i år ett Damrally den 15/6-14, ansvariga för planeringen var damerna i styrelsen. Start och mål vid Hembygdsgården, där man avslutade med lunch och prisutdelning, 26 ekipage deltog. Damerna i Styrelsen, Eva-Britt Persson, Lena Lindqvist och Annika Liliegren med hjälp av Anita Göransson höll i förberedelser.

Mopedrally med start och mål vid Bofors station den 16/8 14, Flyttat till augusti för att få trevligare väder. Ansvarig för detta var P-O Kock tillsammans med Lennart Nilsson, Sven Göransson och Rune Österholm.

Alla våra rallyn genomfördes i bra väder.

Klubben har försäkringsavtal för veteranfordon med IF. Försäkringen är knuten till ett medlemskap i klubben. Handläggare och besiktningsman för försäkringarna har Berne Dahl varit.

I samband med Karlskoga Centrumföreningens Långlördag (Motordagen), den 26 april på torget, deltog klubbens medlemmar med ett antal fordon.

Under våren och hösten har klubblokalen varit öppen varannan torsdag, jämna veckor.

Medlemsuppslutningen har under året varit stor och vissa kvällar har det nästan varit ”lapp på luckan”.

Klubben har genomfört studiebesök till följande företag:

D-Lab 23/1 Karlskoga Hammar och Hejarsmide 4/9

Lämås gård 20/2 Defab Förzikning 16/10

Lasarettet 20/3 Karlskoga Brandstation 13/11

Dan Borgström 15/5 Biobränslebutiken 27/11

Vårresan den 23 maj gick till Hallstahammar och Köping.

Höstresan den 3 oktober gick till Stockholm och Uppsala.

Under sommaren har bil och mc-förare samlats för gemensamma utflykter varje onsdagskväll samt ett antal söndagar till olika resmål i och utanför länet enligt en uppgjord körplan.

Klubben har gett ut två nummer av ”Klubbladet”, som är ett bra komplement till klubbens hemsida. Även en uppdaterad Matrikel är utgiven under året.

Arbetsåret 2014 avslutades med Julfest i Karlskoga Folkhögskola där några av våra medlemmar stod för underhållningen.
En ny hemsida har skapats på nätet tillsammans med Möckelnföreningar som driver den och som administreras av Stefan Olzon. Adressen är kmwinfo.se. Där finns reportage och en aktuell kalender bl. a.

Styrelsen vill tacka de företag som gjort det möjligt att genomföra studiebesöken och alla som sponsrat vårt rally samt alla medlemmar som ställt upp och deltagit i arbetet i samband med klubbens verksamhet.

Karlskoga januari 2015