Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Per Liliegren – kassör: Annika Liliegren

sekreterare: Eva-Britt Persson – klubbmästare: Jan-Eric Johansson

ledamot: Ragnar Lundberg – ledamot: Alberto Morello

ledamot: Johan Granqvist – ledamot, Medlemsregister: Per-Olov Kock

ledamot: Lennart Nilsson – tidningsansvarig: Stefan Olzon

Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -16 var 680 st. Medlemsregistret har under året 2016 administrerats av Per-Olov Kock med stor förtjänst.

Styrelsen har haft 11 st. protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten med bl.a. förberedelser inför Mopedrallyt, Damrallyt och Hembygdssvängen samt utskick av tidningar och övrig informationsmaterial.
För tredje gången uppmärksammades Motorhistoriska dagen i klubben. Den 6/6 samlades vi vid Folkhögskolan för gemensam färd till Däldernäs för gemensam picknick.

Hembygdssvängen med tänkt start och mål vid Karlskoga hembygdsgård den 11/6-16. Rallyt blev instäält p.g.a för få anmälningar! Kanske detta berodde på val av dag, och att det var skolavslutning.

Klubben genomförde även i år ett Damrally den 6/8-16, ansvariga för planeringen var damerna i styrelsen. Start och mål vid Hembygdsgården, där man avslutade med lunch och prisutdelning, 33 ekipage deltog. Damerna i styrelsen, Eva-Britt Persson och Annika Liliegren med hjälp av Eva-Britt Nilsson höll i förberedelserna.

Mopedrally med start och mål vid Bofors station den 13/8-16, Ansvarig för detta var P-O Kock tillsammans med Lennart Nilsson.

En tredagars utflykt, runt Mälaren planerades men fick ställas in då boende inte gick att arrangera..

Klubben har försäkringsavtal för veteranfordon med IF. Försäkringen är knuten till ett medlemskap i klubben. Handläggare och besiktningsman för försäkringarna har Berne Dahl varit. Vi har även en beskningsman till MHRF försäkringar, Martin Jörgenssen.

I samband med Karlskoga Centrumföreningens Långlördag (Motordagen), den 23 april på torget, deltog klubbens medlemmar med ett antal fordon.

Under våren och hösten har klubblokalen varit öppen varannan torsdag, jämna veckor.

Medlemsuppslutningen har under året varit stor och vissa kvällar har det nästan varit ”lapp på luckan”.

Klubben har genomfört studiebesök till följande företag:

Henrik´s Rekond 10/3 Allbyggarn 6/10

Nikar 7/4 Allsson fryslager 1/12

Kumla Skomuseum 21/4 Sven Friberg 19/5

Höstresan den 1 oktober gick till Världsarvet Engelsbergs Bruk.

Under sommaren har bil och mc-förare samlats för gemensamma utflykter varje onsdagskväll till olika resmål i och utanför länet enligt en uppgjord körplan.

Klubben har gett ut två nummer av ”Klubbladet”, som är ett bra komplement till klubbens hemsida.

Arbetsåret 2016 avslutades med Julfest i resturang Pärltuppen där några av våra medlemmar stod för underhållningen.
Hemsidan på nätet uppdateras kontinuerligt tillsammans med Möckelnföreningar som driver den och som administreras av Stefan Olzon. Adressen är kmwinfo.se. Där finns reportage och en aktuell kalender bl. a.

Styrelsen vill tacka de företag som gjort det möjligt att genomföra studiebesöken och alla som sponsrat vårt rally samt alla medlemmar som ställt upp och deltagit i arbetet i samband med klubbens verksamhet.

Karlskoga januari 2017

Styrelsen