Verksamhetsberättelse 2018

Karlskoga Motorweteraner  Verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

  • ordförande: Per Liliegren – kassör: Annika Liliegren
  • sekreterare: Eva-Britt Persson – vise ordförande: Johan Granqvist
  • klubbmästare: Jan-Eric Johansson – ledamot: Alberto Morello
  • ledamot: Leif Leander – ledamot: Conny Björk
  • tidningsansvarig: Stefan Olzon – ledamot, medlemsregister: Per-Olov Kock

Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -18 var 620 st.

Styrelsen har haft 11 st. protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten med bl.a. förberedelser inför Mopedrallyt, Damrallyt och Hembygdssvängen samt utskick av tidningar och övrig informationsmaterial.
Årets vårresa gick till  MC Collections och World of Classic Cars i Stockholm, det var en mycket trevlig resa! Höstresan gick till Lesjöfors Museum samt ett besök på fjäderfabriken och Långban gruvområde, lunch Anna-Carolina kök, även denna resa var mycket intressant.

För femte gången uppmärksammades Motorhistoriska dagen i klubben. Den 6/6 samlades vi vid Folkhögskolan för gemensam färd till Asphyttans hembygdsgård för gemensam picknick.

Hembygdssvängen blev i år inställt på grund av för få anmälda ekipage.

Mopedrally med start och mål vid Bofors station den 5 aug. ca 40 mopeder ställde upp trots ett hotande väder. Ansvarig för detta var P-O Kock tillsammans med Conny Björk.

Klubben skulle även i år genomföra ett Damrally som var omdöpt till TjejSvängen men även detta rally blev inställt på grund av för få anmälda ekipage.

En tredagars utflykt planerades men genomfördes ej!

Klubben har försäkringsavtal för veteranfordon med IF. Försäkringen är knuten till ett medlemskap i klubben. Handläggare och besiktningsman för försäkringarna har Berne Dahl varit. Vi har även en besiktningsman till MHRF försäkringar, Martin Jörgenssen.

I samband med Karlskoga Centrumföreningens Långlördag (Motordagen), den 28 april på torget, deltog klubbens medlemmar med ett antal fordon.

Under våren och hösten har vi haft två besök i klubblokalen, Marianne Stenström Konsumentvägledare Karlskoga kommun och Bengt Bjurström.

Medlemsuppslutningen har under året varit minskande på våra arrangemang, så ett större engagemang från medlemmarna önskas.

 

Klubben har genomfört studiebesök till följande företag:

Kaj Wallins samlingar 8/3               Bofors Skjutfält 6/9

Nora Lokstallar 3/4                            Brigadmuseet i Karlstad  18/10

Bharat Forge Kilsta 15/11

 

Under sommaren har bil och mc-förare samlats för gemensamma utflykter varje onsdagskväll till olika resmål i och utanför länet enligt en uppgjord körplan.

Klubben har gett ut två nummer av “Klubbladet”, som är ett bra komplement till klubbens hemsida.

Arbetsåret 2018 avslutades med Julfest i restaurang Pärltuppen där lite julmat avnjöts i all enkelhet.
Hemsidan på nätet uppdateras kontinuerligt tillsammans med Möckelnföreningar som driver den och som administreras av Stefan Olzon. Adressen är kmwinfo.se. Där finns reportage och en aktuell kalender bl. a.
Numera finns också en Facebooksida, där publiceras ändringar som sker efter de ordinarie utskicken! Sidan heter Karlskoga Motorweteraner.

 

Styrelsen vill tacka de företag som gjort det möjligt att genomföra studiebesöken och alla som sponsrat våra rallyn samt alla medlemmar som ställt upp och deltagit i arbetet i samband med klubbens verksamhet.

Karlskoga januari 2019