Seniornet. Digitalt stöd-Nickkällan

Plats: Nickkällan

Seniorer som hjälper seniorer. Välkomna!