Här finns det förslag på sidor som kan vara till nytta. Klicka på en textrad som börjar på ”https”. Det är en länk. När du klickar på den, öppnas ett nytt fönster i webbläsaren, men detta fönstret blir ändå kvar så du kan komma tillbaka till det.

Internethjälp

Post– och telestyrelsen har information om hur man använder digitala verktyg och tjänster. Exempel på hjälp är hur man kan handla digitalt samt legitimera sig digitalt.
https://pts.se/digitalhjalpen

Internetstiftelsen förmedlar internetkunskap för alla.
https://internetkunskap.se/

Internetstiftelsen har bland annat en bra introduktion till internet, anpassad för oss äldre.
https://internetstiftelsen.se/guide/introduktion-till-internet-for-aldre/

SeniorNet Sweden är en nationell ideell förening där seniorer lär seniorer använda digital teknik.
https://seniornet.se

Folkhälsomyndigheten har bra information gällande bland annat digitala verktyg. Sök på ”välfärdsteknik” på deras hemsida!
https://www.folkhalsomyndigheten.se

Seniorsurfarna är en rolig TV-serie med kändisar som får lära sig om internet. Du kan se den på din dator/surfplatta/mobil:
https://www.svtplay.se/seniorsurfarna

Allmänt nyttiga sidor

Karlskoga kommuns sidor om äldre, vård och omsorg.
https://karlskoga.se/Stod–omsorg/Aldre-vard-och-omsorg

Giftinformationscentralen ringer du till när du är orolig för att du fått i dig något som kan vara farligt. Är det akut, ringer du ALLTID 112 först!
https://giftinformation.se

1177 Vårdguiden – när du söker hjälp om vård och sjukdomar.
https://www.1177.se

Socialstyrelsen har bland annat tips för hur en ska undvika fallolyckor i vardagen. Sök på ”äldres hälsa” på deras hemsida!
https://www.socialstyrelsen.se

Region Örebro län har information om till exempel hjälpmedel. Sök på ”hjälpmedel” på deras hemsida!
https://www.regionorebrolan.se

NKA – Nationellt kompetenscentrum anhöriga är en sida för dig som är anhörig. Här hittar du bra stöd och information till närstående.
https://www.anhoriga.se

Möckeln-Lisa är en sökmotor som hjälper dig att hitta rätt hjälp i Karlskoga/Degerfors. Det kan till exempel vara rådgivning eller samtalsstöd.
https://www.mockeln-lisa.se

Karlskogas hemsida med bland annat Seniorwebben, en samling av digitala aktiviteter.
https://www.karlskoga.se