Jag vill bli volontär!

Vill du hjälpa till på Kontaktservice?

Har du en stund över i ditt liv?

  • Det är kul och positivt
  • Det ger mycket tillbaka
  • Man gör meningsfulla uppgifter som betyder mycket för hjälptagaren
  • Man får fantastisk gemenskap

Välkommen att kontakta oss för mer information!