Forum

Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forum har bedrivit sin övergripande verksamhet i över 20 år.

https://www.socialforum.se


Karlskoga kommun – Starta en förening

När du bestämt dig för att starta en förening finns det en del viktiga saker att tänka på. På Karlskoga kommuns hemsidan kan du läsa om vad som behövs för att starta en förening.

https://karlskoga.se/uppleva–gora/foreningar-och-foreningsliv/bilda-forening.html


Malmö Ideella

Malmö Ideella vill främja samordning som möjliggör relationer mellan medlemmar. Vi vill främja social hållbarhet. Vi vill vara resursskapande till civilsamhället. Alla som är intresserade av föreningslivet är välkomna att kontakta oss.

https://malmoideella.se/


MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

https://www.mucf.se/

https://www.mucf.se/kunskapsstod-till-det-civila-samhallet


NOD

Syftet med NOD är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället, och tillhandahålla mötesplatser för att främja dialog. NOD spänner över alla sakpolitiska områden och arbetar med att facilitera möten.

https://www.nodsverige.se/

6 tips inför det digitala årsmötet

https://www.nodsverige.se/6-tips-infor-det-digitala-arsmotet/


Skatteverket

Checklista för att starta en ideell förening

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer


Sveriges Föreningar

Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stödja och utveckla paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

http://sverigesforeningar.se/

 


Örebro Föreningsråd

Föreningsrådet, är en paraplyorganisation för föreningslivet i Örebro kommun och har idag drygt 230 medlemsföreningar.

https://sites.google.com/site/orebroforeningsrad/

Senast uppdaterad: 9 december, 2019