2022

Dagordning för Möckelnföreningarnas årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Revisionsberättelse 2022

Resultat 2022

Balans 2022

Verksamhetsplan 2023

2021

2020

 

2019

Dagordning för Möckelnföreningarnas årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse MF 2019

Balansrapport 2019

Resultatrapport 2019

Revisionsberättelse MF 2019

Möckelnföreningarnas verksamhetsplan 2020

2018

Dagordning

Möckelnföreningarnas verksamhetsberättelse 2018

Balansrapport 2018

Resultatrapport 2018

Revisionsberättelse 2018

Möckelnföreningarnas verksamhetsplan 2019

2017

Dagordning

Möckelnföreningarnas verksamhetsberättelse 2017

Balansrapport 2017

Resultatrapport 2017

Revisionsberättelse 2017

Möckelnföreningarnas verksamhetsplan och budget 2018

2016

Möckelnföreningarnas verksamhetsberättelse 2016

Balansrapport 2016

Resultatrapport 2016

Proposition Associerade medlemmar

Revisionsberättelse 2016

2015

Verksamhetsberättelse

Balansrapport

Resultatrapport

Motion – Stöd till kassörer i föreningsstyrelser

Svar på motion

Revisionsberättelse

 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Balansräkning och Resultatrapport 2014

Senast uppdaterad: 3 april, 2023