Välkommen till Nora Karlskoga Järnvägsklubb

Föreningen arbetar för att levandegöra järnvägshistoria och bevara miljön runt Bofors station.

NKJK – Nora Karlskoga Järnvägsklubb är en ideell förening som har sin verksamhet vid Bofors station.

Föreningen arbetar för att levandegöra järnvägshistoria och bevara miljön runt Bofors station. Föreningen har vissa skötselåtangande i området och samverkar med övriga aktörer i olika arrangemang i området. Föreningen anordnar även utställningar i väntsalen i stationshuset.