Skolavslutning 2020 – vill er förening vara delaktig?

När?
Torsdag 11e Juni kl.18-22

Hur?
Läget inför årets skolavslutning ser lite annorlunda ut. Det är komplext att både vilja erbjuda ungdomarna aktiviteter samtidigt som för stora grupper ska undvikas. Enkla aktiviteter som inte kräver många deltagare eller som lockar allt för mycket MEN ändå vara lite extra utöver det vardagliga för att ge ungdomarna en fin skolavslutning.

Alla är välkomna att komma med förslag på aktiviteter och utmaningar som går att ha under kvällen.
Det är även välkommet att finnas med som vuxen och cirkulera mellan platserna under kvällen för att skapa trygghet.

Alla måste hjälpas åt att se till att de restriktioner som finns gällande antal personer och avstånd följs.

Var?
Målet är att erbjuda många platser för aktiviteter som bemannas med aktivitet i samverkan med polis, socialen, väktare, cirkulerande bilar samt kontakt mellan platserna tror vi är ett bra sätt att ha en bra skolavslutning. Föreslagna platser:

  • Baggängens IP (Karlskogaandan och Karlskogahem)
  • Näset (Skranta fritidsgård, ev är kiosken öppen)
  • Tower Beach (Stacken)
  • Österledsskolan
  • Bregårdsskolan
  • Skrantaskolan
  • Kulturskolan
  • Grönfeldtsudden (Ev. parkour och skateboardföreningen)

Vill er förening vara med med aktivitet under skolavslutningen, kontakta oss på sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net eller ring 070 380 07 15

MVH Möckelnföreningarna