Aktuellt

MIGRATIONSGRUPPEN KARLSKOGA SÖKER NYA MEDLEMMAR/SPONSORER

Migrationsgruppen Karlskoga stöttar kostnadsfritt flyktingar, asylsökande m.fl. med kontakter med Migrationsverket och andra myndigheter och organisationer. 

Migrationsgruppen Karlskoga har funnits i cirka åtta år. Vi började vår verksamhet i Söderkyrkan,
numera finns vi i Rävåskyrkan.

Vi känner nu behov av ekonomisk stadga, av medlemmar och sponsorer. Vi får vara hyresfritt i Rävåskyrkans lokaler men alla andra utgifter betalar vi själva.  

Vi har tillgång till personer som ideellt hjälper oss med översättning och tolkning till/från
arabiska, dari, persiska, kurdiska, somaliska, tigrinska, och ukrainska.

Finns du som är specialist på svensk utlänningslagstiftning så är vi tacksamma för din hjälp.

I september 2021 registrerades gruppen som förening hos Skatteverket med namnet
Migrationsgruppen Karlskoga, organisationsnummer 802536-7429.

Migrationsgruppen Karlskoga är också medlem i Möckelnföreningarna.

Medlem i Migrationsgruppen Karlskoga kan enligt stadgarna vara fysisk person, dock ej juridisk person. Medlemsavgiften är 100.- per år.

Migrationsgruppen Karlskoga tar gärna emot sponsorbidrag från företag och organisationer.

Betalning av medlemsavgift och sponsorbidrag görs till Bankgironummer 5878-2442, Handelsbanken Karlskoga. Var vänlig ange namn, adress och e-postadress vid betalning.

Stöd Migrationsgruppen Karlskoga genom att bli medlem/sponsor!

För mer information kontakta styrelsen (se nedan).

Med vänliga hälsningar

MIGRATIONSGRUPPEN KARLSKOGA
Styrelsen

Eva Lindbäck, lindback.eva@gmail.com, mobil 073-056 06 00
Per-Erik Johansson, per.erik.johansson@telia.com, mobil 073-026 85 98
Boo Thuvander, boo.thuvander@telia.com, mobil 070-334 17 46