Värdegrund

GEMENSKAP, TRYGGHET, GLÄDJE, RESPEKT

Gemenskap: Alla ska känna gemenskap i vår förening oavsett etnicitet och könstillhörighet. I föreningen är vi delaktiga och alla är med och skapar god stämning och ett Vi tänk.

Trygghet: Alla som deltar i föreningens verksamhet. Aktiva, föräldrar, ledare och funktionärer ska känna sig trygga och välkomna.

Glädje: Att idrotta ska vara glädjefullt och roligt, vi hjälps åt att skapa glädje.

Respekt: Vi visar våra lag/klubbkamrater uppskattning och respekt. Vi lyfter och stöttar varandra. Vi respekterar  våra motståndare, domare och funktionärer detta gäller alla i föreningen, aktiva, föräldrar, ledare. Vi representerar inte bara oss själva utan också vår förening och stad.

I Karlskoga HKs verksamhet tar vi avstånd från alkohol, droger och dopingpreparat samt tobak.