Vision

Karlskoga Handbollklubb ska erbjuda intresserade ett meningsfullt fritidsintresse, medverka till en positiv utveckling både för individen, föreningen och samhället, samtidigt som vi ska ha roligt.

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Skapa, utveckla och bibehålla ett intresse för att medverka i eller stödja föreningens verksamhet.

Stå för en rejäl verksamhet med trevliga arrangemang dit alla känner sig välkomna oavsett etnicitet och könstillhörighet. Skapa intresse för ledar/funktionärs uppdrag inom föreningen och erbjuda önskvärd utbildning.

Bidra till att fostra ungdomar till goda kamrater, harmoniska människor och till duktiga handbollsspelare.

Ha en fortsatt låg medlemsavgift Alla ska ha råd att idrotta och finna gemenskapen i Karlskoga HK