Välkommen till Lokala integrationsnätverket!

Lokala integrationsnätverket är ett nätverk för dig som engagerar dig i integrationsfrågor!

Vi träffas ca 4-5 gånger per år och utbyter erfarenheter, delar nyheter, bollar funderingar och framför allt delar information gällande integrationsfrågor i stort.

Nätverket är ett icke-arbetande på det sättet att inga arbetsuppgifter tillkommer utöver träffarna utan vi arbetar helt och hållet informativt, dvs pratar och diskuterar.

Bakgrund:
Lokala integrationsnätverket startade 2012 i Karlskoga och har haft träffar flera gånger per år sedan dess. Alla som är engagerade i integrationsfrågor är välkomna, oavsett var i länet man befinner sig och oavsett vilken sektor man arbetar i. Blandningen av deltagare från både offentlig-, privat- och ideell sektor är troligtvis en av framgångsfaktorerna till att nätverket hållit i så länge.

Fram till 2019 har träffarna för nätverket samordnats av Karlskoga kommun via tjänsten Integrationssamordnare. Hösten 2019 beslöts denna tjänst tas bort och allt integrationsarbete ska läggas ut på varje förvaltning att själva ansvara för detta. Det innebär bl.a. att samordning för träffarna skulle försvinna. Då nätverket funnits under så lång tid och har många deltagare vill Möckelnföreningarna säkerställa nätverkets fortlevnad och erbjöd oss att ta ansvaret för samordning för träffarna under 2020.

Hur nätverkets ska utvecklas vill vi gärna bolla med er alla som är delaktiga så kom gärna med idéer och förslag.

Väl mött!

MVH Sofia Tungfelt
Verksamhetsledare, Möckelnföreningarna