Vi i nätverket

Här hittar du kontaktuppgifter till oss i Lokala integrationsnätverket.

Vill du finnas med i listan? Skicka den information du önskar ha med till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Finsam Samordningsförbund Degerfors/Karlskoga
Kontaktperson: Mari Cedervall
mari.cedervall@finsam.eu
Tel: 070- 383 53 59

Folkuniversitetet
Kontaktperson: Annelie Jansson och Krister Kjellgren
annelie.jansson@folkuniversitetet.se
krister.kjellgren@bahnhof.se

Karlskogaandan
Kontaktperson: Melisa Mujkic
karlskogaandan.varmlands@rfsisu.se

Karlskoga bibliotek
Liselotte Jensen, bibliotekarie liselott.jensen@karlskoga.se 

Karlskoga Kommun, Kompetensförsörjningsenheten, KFE
Kontaktperson: Per Wassgren
per.wassgren@karlskoga.se
Tel: 070- 416 26 72
Kontaktperson: Khaled Taha
taha.khaled@karlskoga.se

Karlskoga kommun, Kultur och fritidsförvaltningen
Kontaktperson: Marina Sjödahl
marina.a.sjodahl@karlskoga.se

Karlskoga kommun, Socialförvaltningen
Gabriella Palmén, Integraions- och migrationssamordnare
gabriella.palmen@karlskoga.se, Tel: 0586-61862
Racha El Daoi, Handläggare, Ekonomiskt bistånd
racha.eldaoi@karlskoga.se
Richard Forsman, Processledare Nära vård
richard.forsman@karlskoga.se

Karlskoga Folkhögskola
Kontaktpersoner:
Jenny Brunnsgård  jenny.brunnsgard@karlskogafhs.se
Christina Norberg christina.norberg@karlskogafhs.se

Karlskogahem
Besart Gashi besart.gashi@karlskogahem.se
Patricia Eriksson patricia.eriksson@karlskogahem.se

Karlskoga Naturskyddsförening
Barbro Nordenhäll bnordenhall@gmail.com Tel: 070 675 14 34
Göran Edel goran.edel.knf@gmail.com 073-053 79 84

Kulturella föreningen i Karlskoga
Ali Omar Kukai, ordförande ali.omarkukai@karlskoga.se
Mamo Mahmoud, Imam mamo.mahmoud.88@gmail.com
Abdulrahman Hazim, volontär, Tel: 0700416849, e-post: abdhaz1.78@gmail.com
Majd Mansour, volontär, e-post: majd.mansour.mm89@gmail.com 

Länsstyrelsen
Kontaktperson: Ingela Fredriksson
ingela.fredriksson@lansstyrelsen.se

Migrationsgruppen – Baptistkyrkan
Kontaktperson:
Boo Thuvander
boo.thuvander@telia.com
Eva Lindbäck lindback.se@gmail.com

Möckelnföreningarna
Kontaktperson: Sofia Tungfelt
sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net
Tel: 070-3800715

Mötesplats Kupolen
Kontaktperson: Sonja Lumme
0586-61336sonja.lumme@karlskoga.se

NVB
Kontaktperson: Irja Convalius
irja.convalius@nbv.se
Tel: 070-389 45 00

RF-SISU Örebrolän
Kontaktperson: Magdalena Åsgärde
Magdalena.Asgarde@rfsisu.se   

Rädda Barnen
Kontaktperson: Kristina Nygren
christinanygren@telia.com

Röda korset
Kontaktperson: Lisbeth Karlsson
lisbethk49@gmail.com

Region Örebro Län
Linn Karlsson, samordnare hälsokommunikation
linn.karlsson@regionorebrolan.se

SFI-volontärerna på Vuxnas lärande
Vi håller på under schemalagd tid på måndagar 10.00 – 11.30 med hjälp av lärarna. Elisabet Nielsen är sammanhållande i gruppen.
Eva Malmhester, volontär eva.malmhester@telia.com
Krister Kjellgren, volontär kjellgren50@outlook.com

Studiefrämjandet
Kontaktperson integration: Kim Björnfot och Veronica Karlsson
kim.bjornfot@studieframjandet.se
veronica.karlsson@studieframjandet.se

Ukrainian Support in Karlskoga, USIK
Kontaktperson: Sara Fransson
sara.fransson@orebrostadsmission.se
Tel: 073 555 09 90

Vuxnas lärande Karlskoga
Kontaktperson: Madeleine Ljunglöf
madeleine.ljunglof@karlskoga.se
Tel: 070 416 22 03
Studie- och yrkesvägledare: Ann-Christin Brandt
annchristin.brandt@karlskoga.se
Studie- och yrkesvägledare: Nina Rautatammi
nina.rautatammi@karlskoga.se
Hälsoutvecklare Matilda Strandberg
matilda.strandberg@karlskoga.se

Örebro Stadsmission
Ingalill Persson Eriksson ingalill.persson.eriksson@orebrostadsmission.se
Mia Sagirbey mia.sagirbey@orebrostadsmission.se

Privatpersoner

Susanne Hansson
suss_hansson@hotmail.com
Tel: 0708 – 600 691