Om oss

Karlskoga Konstförening bildades 1946. Föreningens målsättning är att väcka och sprida intresse för konst i Karlskoga- och Degerforsområdet. 

Den publika verksamheten bedrivs huvudsakligen i Konsthallen, f.d. ”finkan” i Tingshusparken. Byggnaden sparades när tingshuset revs 1945, det hus där Alfred Nobels testamente vann laga kraft.Under året anordnar vi tre utställningar i konsthallen: den jurybedömda och välbesökta Vårsalongen, Sommarutställningen och Höstutställningen. Genom dessa utställningar ger vi människor i närområdet möjlighet att ta del av konst och även dialog med gästande konstnärer. 

Föreningen ordnar årligen ett medlemslotteri där vinsterna består av konst som köpts in under året, bland annat vid de utställningar som visats i Konsthallen under året. 

Varje vår anordnas en konst- och studieresa där konstmuseer, ateljéer och andra platser av kulturellt intresse besöks.

För att ytterligare stimulera intresset för konst anordnar föreningen andra evenemang som föreläsningar och konstkaféer. Ett mycket populärt inslag är ”Falskt eller äkta”, rådfrågning om konst.

Vi vill medverka till att Konsthallens verksamhet utvecklas till ett spännande möte med konsten för både yngre och äldre publik och till att sätta Karlskoga på kartan som en konststad.

Välkommen att ta del av konstföreningens olika aktiviteter!