Bandschaktarföredrag

Publicerad av: kmw3
7 oktober, 2017 12:04

Torsdagen den 5 oktober hade några få klubbmedlemmar samlats i klubblokalen för att lyssna till Mats Karlsson som berättade om Bofors tillverkning av civila bandfordon och grensletruckar.

Han hade mycket att berätta om bandschaktarnas tänkta uppgång och slutliga fall. När projektet startade var målet att producera och sälja 100 bandschaktare om året. I verkligheten tillverkades 108 maskiner under en nioårsperiod.

Bättre gick det då med tillverkningen av grensletruckar och portalkranar, som från 1963 skedde hos Nohab för att flyttas till Bofors kring årsskiftet 67/68. Tre modeller såldes ganska bra till järnbruk och andra industrier i både Sverige och utomlands.