Styrelsen

Ordförande

Per Liliegren
Jaktvägen 2, 691 54 Karlskoga
tfn. 072-736 50 94

e.post: per.liliegren.kga@gmail.com

Vice ordförande

Johan Granquist
Landaplan 9, 691 42 Karlskoga
tfn. 070-646 14 63
e-post: johan@granquistpromotion.se

Kassör

Annika Liliegren
Jaktvägen 2, 691 54 Karlskoga
tfn. 070-261 50 72
e-post: annika.liliegren@gmail.com

Sekreterare

Elisabeth Lindfors
Hindersgatan 6,691 35 Karlskoga
tfn. 073-622 34 97
e-post: tomas@tnymedical.se

Klubbmästare

Jan-Erik Johansson
Myrtorpsvägen 23 691 37 Karlskoga
tfn. 070-668 14 63
e-post: janeric.j@hotmail.com

Ledamot (ansv. medlemsmatrikeln)

Per Olov Kock
Halläningsgatan 6 691 35 Karlskoga
tfn. 070-252 20 10
e-post: peo.kock@telia.com

Ledamot

Tomas Nyberg
Hindersgatan 6,691 35 Karlskoga
tfn. 073-595 81 95
e-post: tomas@tnymedical.se

Ledamot

Conny Björk
Hammargatan 2, 680 71 Björneborg
tfn. 073-617 40 68
e-post: conny.bjork@hotmail.com

Ledamot

Leif Leander
Bricketorp 408, 691 94 Karlskoga
tfn 0586-728677
e-post: leif_leander@telia.com