Verksamhetsberättelse 2013

Karlskoga Motorweteraner Verksamhetsberättelse för 2013

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

– ordförande: Per Liliegren

– vice ordförande: Roland Axin

– kassör: Anita Göransson

– sekreterare: Annika Liliegren

– klubbmästare: Sven Göransson

– vice klubbmästare: Jan-Eric Johansson

– ledamot, Medlemsregister: Per-Olov Kock

– ledamot: Lena Lindqvist

– ledamot: Kalle Dahlqwist

– ledamot: Eva-Britt Persson

– tidningsansvarig: Stefan Olzon

 

Antal medlemmar vid årets slut 31/12 -13 var 744 st. Medlemsregistret har under året 2013 administrerats av Per-Olov Kock med stor förtjänst.

Styrelsen har haft 11 st. protokollförda möten samt ett antal arbetsmöten med bla. förberedelser inför Mo- pedrallyt, Damrallyt och Velodromrallyt samt utskick av tidningar och övrig informationsmaterial.

Två av våra rallyn kördes under den nystartade Motorsportveckan i Karlskoga.

Årets Velodromrally gick medsols runt Degerfors, Kristinehamn och Kyrksten. Rallyt avslutades på Gellerå- sen med Lunch och prisutdelning. Ett nittiotal deltagare ställde upp.

Per Liliegren, Sven Göransson och Jan-Erik Johansson har varit styrelsens ansvariga, att tillsammans med arbetsgruppen bestående av Alberto Morello och Kenneth Larsson planera och ansvara för genomförandet av Velodromrallyt.

Klubben genomförde även i år ett Damrally den 16/6-13, ansvariga för planeringen var damerna i styrelsen. Rallyt gick upp till Lungsund för Lunch. Start på Torget och mål vid Flygfältet, där man avslutade med prisutdelning, 23 ekipage deltog. Damerna i Styrelsen, Anita Göransson Eva-Britt Persson Lena Lindqvist och Annika Liliegren höll i förberedelser.

Mopedrally anordnades för andra gången den 24/8 13, Flyttat till augusti för att få trevligare väder. Ansvarig för detta var P-O Kock tillsammans med Sven Göransson och Rune Österholm.

Alla våra rallyn genomfördes i bra väder.

Klubben har försäkringsavtal för veteranfordon med IF. Försäkringen är knuten till ett medlemskap i klub- ben. Handläggare och besiktningsman för försäkringarna har Berne Dahl varit.

I samband med Karlskoga Centrumföreningens Långlördag (Motordagen), den 27 april på torget, deltog klubbens medlemmar med ett antal fordon.

Under våren och hösten har klubblokalen varit öppen varannan torsdag, jämna veckor. Medlemsuppslutningen har under året varit stor och vissa kvällar har det nästan varit “lapp på luckan”.

För femte gången arrangerad klubben ett Loppis för våra medlemmar. Vi lånade lite utrymme vid Helmia Bil och alla medlemmar var välkomna att sälja det man ville bli av med.

 

Klubben har genomfört studiebesök till följande företag:

Stena Metall 18/4

Bjurs Bil 2/5

Ingvar Malm vid Leken 5/9

KD solskydd i Degerfors 19/9

Karlskoga tidningen/kuriren 14/11

Rajamäki Racing 28/11

Vårresan den 4-9 maj gick till Tyskland arrangerades av Rolan Axin tillsammans med Göran Jensen . Höstresan den 5 oktober gick till Torsby Fordonsmuseum och Familjen Walfridssons bilsamlingar i Torsby och Sunne

Under sommaren har bil och mc-förare samlats för gemensamma utflykter varje onsdagskväll samt ett antal söndagar till olika resmål i och utanför länet enligt en uppgjord körplan.

Klubben har gett ut två nummer av “Klubbladet”, som är ett bra komplement till klubbens hemsida. Även en uppdaterad Matrikel är utgiven under året.

Arbetsåret 2013 avslutades med Luciafest i Karlskoga Folkhögskola där några av våra medlemmar stod för underhållningen.

Styrelsen vill tacka de företag som gjort det möjligt att genomföra studiebesöken och alla som spons- rat vårt rally samt alla medlemmar som ställt upp och deltagit i arbetet i samband med klubbens verksamhet.

Karlskoga januari 2014