Månad: februari 2022

Eftersom intresset för att anmäla nya fordonsinnehav, ändrade adresser, telefonnummer och liknande är mycket dåligt bland medlemmarna har vi...