Matrikeln borttagen!

Publicerad av: kmw3
9 februari, 2022 11:53

Eftersom intresset för att anmäla nya fordonsinnehav, ändrade adresser, telefonnummer och liknande är mycket dåligt bland medlemmarna har vi beslutat att helt enkelt slopa matrikeln. Förutsättningarna för att hålla den aktuell är näst intill obefintliga! Därför har vi lyft bort den från hemsidan!

Men vi vill ändå påminna om vikten av att ändra uppgifterna till Per Olov Kock tel: 070-252 20 10 eller epost: peo.kock@telia.com så vi har rätt adress för olika utskick, speciellt när det gäller inbetalningskorten för medlemsavgiften! Utan ett giltigt medlemskap gäller inte längre försäkringar som tagits genom klubben!!!!