Årsmöte 2018 på Boda borg

Publicerad av: kmw3
16 februari, 2018 16:09

Karlskoga Motorweteraner har avhållit årsmöte 2018.  I år hade mötet flyttats från Karlskoga folkhögskola till Boda borg där också den sedvanliga pyttipannan avnjöts efter förhandlingarna.

Att leda mötet valdes sittande ordförande Per Liliegren och Eva-Britt Persson valdes till mötessekreterare.

Efter ett förslag från styrelsen beslutades om att en familjeavgift ska införas till nästa år. En gemensam avgift för boende i samma hushåll blir då 350 kronor mot 250 för enskilda medlemmar.

Samtliga styrelseledamöter med utgående mandatperiod omvaldes förutom Lennart Nilsson, som avsagt sig omval. I hans ställe valdes Conny Björk.

Ordförande Liliegren gjorde en kort resumé av Verksamhetsberättelsen och konstaterade att intresset för klubbens rallyn var mycket dåligt med tanke på antalet medlemmar. Han vädjade därför till medlemmarna att ställa upp i större antal framöver.

Förhandlingarna avslutades med att Per Liliegren avtackade Lennart Nilsson för hans styrelsearbete med en blomma. Därefter samlades man i matsalen där en alldeles utmärkt pyttipanna traditionsenligt förtärdes.