Motorweteranerna höll årsmöte

Publicerad av: kmw3
19 februari, 2019 11:32

Årsmötet 2019 resulterade inte i några stora nyheter. Det mest anmärkningsvärda var att det fleråriga problemet med att rekrytera en valberedningen nu löstes genom att Bengt Bjurström ställde upp och även åtog sig uppdraget som sammankallande…

Fem styrelseledamöter stod i tur att avgå och i samtliga fall blev det omval på två år, förutom att sekreteraren Eva-Britt Persson på egen begäran valdes för endast ett år. Valet innebar också att ordföranden Per Liliegren fick förnyat förtroende att leda styrelsen i ytterligare två år.

Tanken var att styrelsen skulle kunna presentera formerna för ett familjemedlemsskap. Något som gör det lättare för alla boende på samma adress att tillhöra föreningen. Trassel med medlemsregistrets dataprogram har emellertid gjort att man inte klarat detta utan årsmötet beviljade ytterligare ett års uppskov innan de nya olika avgifterna införs.

Innan mötet avslutades och den sedvanliga pyttipannan avåts i Bodaborgs restaurang presenterade ordförande Per Liliegren klubbens nya lokal i Korpkullen vid Bofors station och han nämnde samtidigt vilka evenemang som nu närmast berör flytten. Den 14 mars är det drop in för medlemmarna i nya lokalen. Den 4 maj sker den officiella invigningen av lokalen där förhoppningsvis många medlemmar dyker upp med sina fordon. Det senare gäller även för Kulturkalaset den 25 maj, ett evenemang för föreningarna inom stationsområdet, men även för andra föreningar i Möckelnföreningarna.