Studiebesök hos Amexci

Publicerad av: kmw3
1 april, 2019 14:20

Kim Färnlund informerade om Amexcis tillkomst och verksamhet.

Varje maskin står i sitt eget slutna rum, allt för att förhindra spridning av pulver och att människor exponeras i onödan. Säkerhet har varit ett ledord när man utformat lokalerna.

 

När och hur är det en fördel att använda sig av så kallade 3d-printing? När blir andra vinster, till exempel kortare ledtider, större än de stora kostnaderna för metoden? Det är ett par av de frågor som Karlskogaföretaget Amexci vill försöka svara på.

Företaget har ett drygt år på nacken i Karlskoga. Initiativet kom från Marcus Wallenberg som menade att det inom Wallenbergssfären behövs dessa kunskaper.

”Så idag backas vi upp av ägare som Electrolux, ABB, Saab, Höganäs och SKF”, berättar Kim Färnlund, metallurg i förtaget, när en grupp från Motorweteranerna besökte företaget torsdag 28 mars.

3d-printing är ett ganska vitt begrepp. Det finns inte mindre än nio olika tekniker. På Amexci koncentrerar man sig på två. Man använder dels metallpulver, dels plastpulver. I båda fallen smälts materialet med hjälp av laser. Saker man inte klarar med en egna maskinparken lägger man ut på andra företag som har en mer seriemässig tillverkning.

”Vi gör inga serier, bara prototyper”, förklara Kim Färnlund.

Företagets affärside är att prova om tekniken passar i enskilda fall och ta fram metoder för det. Någon tillverkare är det inte meningen att man ska vara. I dag har man bara ett drygt tiotal anställda varav en maskinoperatör, men ytterligre två medarbetare är på ingång och man söker även ännu ett par operatörer.