Årsmöte 2020

Publicerad av: kmw3
18 februari, 2020 13:42

Årsmöte på Boda borg

Sekreteraren Eva-Britt Persson och Alberto Morello hade avsagt sig omval inför Karlskoga Motorweteraners årsmöte på Bodaborg den 13 februari. I deras ställe valdes Elisabeth Lindfors och Tomas Nyberg.
Per Liliegren valdes att leda årsmötet med Eva-Britt Persson som sekreterare och förhandlingarna avlöpte smidigt enligt dagordningen. Kassarapporten godkändes liksom budgetförslaget och revisorernas förslag om ansvarsfrihet godtogs enhälligt.
Familjemedlemsavgiften skjuts på ännu ett år, då överföringen av medlemsregistret visat sig besvärligare än väntat.
Ordförande Liliegren informerade om att ett nytt hyresavtal för klubblokalen är klart och att vi nu disponerar hela undervåningen i Korpkullen. Det innebär att rummen kommer att disponeras om för att medge ett bättre utnyttjande.
Johan Granqvist berättade att fjolårets Vårmönstring i samband med invigningen av Korpkullen nu kommer tillbaka med bilutställning. bakluckeloppis och servering. För detta, liksom för övriga arrangemang vid Korpkullen och vid våra rallyn behövs att medlemmarna ställer upp som funktionärer.
Mötet avslutades med sedvanlig pytt-i-panna!