Klart med Korpkullen

Publicerad av: kmw3
24 februari, 2020 18:21

Man kan väl säga att klubbens framtid i den nya klubblokalen i Korpkullen länge var något oviss… Kontraktet sades upp av kommunen och sedan hände i stort sett inget och ansvariga förvaltningar verkade inte riktigt ha förstått att det fanns ett antal hyresgäster på Bofors stationsområde som inte hade en aning om hur framtiden skulle gestalta sig. Ärendet bollades mellan två förvaltningar och hyresgästerna stod avtalslösa.

Inte blev det mycket bättre när ärendet slutligen landade hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett första kontraktsförslag var minst sagt verklighetsfrämmande och först efter ett möte där med ansvariga tjänstemän förevisades lokalerna kunde klubben få ett kontrakt som var mer verklighetsbaserat.

Resultatet blev att klubben fick en vettig hyra OCH att lokalerna utvidgades till att omfatta hela undervåningen. Vilket innebär att det nu är möjligt att samla fler medlemmar utan att i första hand behöva anlita föreningarnas hus.

Nu pågår ett arbete för att fixa till lokalerna och få det så ändamålsenligt som möjligt. Det som ska göras är bland annat målning och tapetsering med vilket redan en grupp kommit igång med.