Årsmötet 2023

Publicerad av: stefan
16 februari, 2023 12:23

Den 15 februari genomfördes KMW:s årsmöte 2023. Platsen var Bodaborg och möteslokalen var välfylld när ordförande Per Liliegren hälsade välkommen. Han valdes också att leda mötet och som sekreterare fick han vid sin sida Johan Granquist.
Kallelsen hade skickats ut i god tid och mötet ansågs därför behörigen utlyst och dagordningen godkändes.
Av verksamhetsberättelsen framgick bland annat att antalet medlemmar vid årets slut var 570. Två bussresor till Värmland respektive Motala genomfördes.
Uppslutningen till Vårmönstringen den 30 april var mycket god av såväl fordon som besökande allmänhet. Motorhistoriska dagen firades genom en utflykt till Hammarby hembygdsgård där medhavd picknick förtärdes.
Mopedrallyt blev succé med 99 deltagare, medan deltagarantalet i Tjejsvängen blev en besvikelse. Vid julmackan på Pärltuppen lev det emellertid ”lapp på luckan”.
Resultaträkning och budget godkändes och styrelsen beviljades den av revisorerna rekommenderade ansvarsfriheten. Och medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 250 kronor.
Per Liliegren omvaldes som ordförande för ytterligare två år. Leif Leander hade avsagt sig omval och i hans ställe valdes Tord Saxin som ledamot i två år. Per-Olov Kock och Jan-Eric Johansson omvaldes på två år.
Ett förslag till verksamhetsplan för våren med bland annat bildvisningar, en vårresa, Vårmönstring och en Tjejsväng under Motorsportveckan godkändes innan Per Liliegren avslutade mötet och förtäring av den traditionella Pyttipannan med saltgurka skuren på längden vidtog.