Mopperally

Publicerad av: stefan
7 augusti, 2023 11:59

Karlskoga motorweteraners mopedrally fortsätter att utöva sin lockelse på mopedknuttar från när och fjärran. Vädret väckte måhända farhågor för ett något sämre deltagande än tidigare, men prognosen verkar inte ha varit allt för nedslående för åkarna och deltagarantalet höll sig även i år kring 100-talet tappra som gav sig ut på femmilaslingan.
Utmed banan fanns åtta kontroller med uppgifter av skilda slag. Det rörde sig om såväl praktiska som teoretiska och kanske framför allt handlade det om uppgifter som INTE gick att googla sig fram till svaret. Det gällde t ex att veta att de motstående sidorna på en vanlig tärning ska bilda summan sju, eller att pricka en låda med en ärtpåse, eller att med hjälp av känseln avgöra hur många kuggar ett kedjedrev hade.
När startkorten samlades in efter målgång visade det sig att Fredrik Johansson tog hem förstapriset med alla rätt och på andra plats kom Ulf Holmqvist med Simon Johansson som trea. Ett antal priser lottades även ut på startnumren med bland annat termosmuggar och pizzakit på prisbordet.
Rätt svar på tipsfrågorna: 2-1-x-x-1 och antalet kugg på drevet var 16.