Årsmöte med pyttipanna

Publicerad av: stefan
15 februari, 2024 19:08

Det blev i vanlig ordning en mycket lugn och städad tillställning när Karlskoga Motorweteraner den 14 februari höll sitt årsmöte på Boda borg. Kanske var det den sedvanliga pytten med saltgurka skuren på längden som gjorde att ordförande Per Liliegren kunde klubba igenom dagordningen utan större ovationer. Det var först under övriga frågor som det blev en liten diskussion om onsdagsåkningarnas vara eller inte vara och under vilka former.
Efter att Per öppnat mötet valdes han till mötesordförande och Elisabeth Lindfors till mötessekreterare. De olika punkterna avverkades sedan i rask takt. Revisorerna hade inga anmärkningar och styrelsen beviljades ansvarfrihet.
Medlemsavgiften har varit oförändrade 250 kronor sedan den förra flytten från Pärlgatan till Ekeby. På grund av kostnadsutvecklingen förslog styrelsen en höjning av avgiften till 300 kronor. Den länge diskuterade möjligheten till familjemedlemsskap kommer nu att förverkligas och då kostar medlemsskapet 400 kronor för en familj PÅ SAMMA ADRESS! Det innebär också att man bara får ett utskick och en tidning. Anmälan om önskan om familjemedlemsskap ska göras senast till hösten!
En styrelseledamot, Conny Björk, hade avsagt sig omval. I hans ställe valdes Tommy Reijler på två år. Elisabeth Lindfors hade begärt att få avsluta sitt arbete i styrelsen och vid ett fyllnadsval utsågs Lars Björstam till ny ledamot i ett år. I övrigt skedde omval på övriga poster där mandattiden löpt ut.
När så bara övriga frågor återstod uppstod alltså en kortare diskussion om onsdagsturernas utformning och huruvida man också skulle kunna lägga dem på andra kvällar. Ett förslag var att ta med egen matsäck för att slippa vara beroende av öppettiderna på olika fikaställen, vilket skulle kunna göra det möjligt med senare start och utökade möjligheter för fler att delta. Det hela mynnade ut i att styrelsen genom ordföranden tog till sig synpunkterna för att se över upplägget.
Och så var det äntligen dags… Den avslutande pytten har blivit en tradition vid årsmötena och som vanligt var uppslutningen mangrann vid serveringsbordet. Också det efterföljande fikat med mjuk kaka fick en strykande åtgång.