Om oss

NKJK – Nora Karlskoga Järnvägsklubb är en ideell förening som har sin verksamhet vid Bofors station.

Föreningen arbetar för att levandegöra järnvägshistoria och bevara miljön runt Bofors station. Föreningen har vissa skötselåtangande i området och samverkar med övriga aktörer i olika arrangemang i området. Föreningen anordnar även utsällningar i väntsalen i stationshuset.

Föreningens medlemmar (de som har tid) träffas varje tisdag morgon i stationshuset och har medlemsmöten ungefär en gång per månad. Föreningen anordnar även medlemsaktiviteter av olika slag.

Föreningen bildades på 90-talet, då som en dotterförening till NBVJ, Nora Bergslags Veteran-järnväg. Då drevs till viss del även järnvägstrafik, under NBVJ’s flagg.

Föreningen var vilande under några år men återstartades 2008 och är nu helt fristående från NBVJ. Föreningen anordnar ingen järnvägstrafik, äger och sköter varken fordon eller bana utan allt sådant ligger på NBVJ.

Flertalet medlemmar är dock medlemmar även i NBVJ så om det någon gång pratas om veteranjärnvägstrafik är det med NBVJ-hatten på.