Styrelsen

Föreningen är inte så stor, så nästan alla medlemmar har en post i styrelsen. Men var inte orolig, det är inte så värst betungande…

Ordförande: Anders Nygren

Kassör: Ing-Marie Bågenholm

Sekreterare: Monica Näsman

Ledamöter: Sören Josefsson (vice ordförande), Tomas Marklund, Sven-Erik Karlsson

Suppleanter: Elisabet Lübeck, Micael Thuresson

Revisorer: Bertil Lonnfors, Ernst-Bertil Karlsson