Varför starta en förening?

Ändamålet kan vara i princip vad som helst. Allt som behövs är ett antal personer med ett gemensamt mål och/eller syfte. Exakt vilka förmåner som kan erbjudas beror på föreningstypen, men ni kanske kan få bidrag, skatteavdrag, rabatter när ni hyr lokaler och andra fördelar. Dessutom klassas föreningen som en juridisk person, vilket innebär viss ansvarsfriskrivning för föreningens medlemmar och styrelse.

 

Vad krävs för att starta en förening?

Det viktigaste för en förening är dess stadgar, som reglerar föreningens namn, syfte och beslutsgång, samt tillsatta företrädare (styrelse). Innan starten behöver ni:

 1. Minst tre personer
 2. Gemensamma mål/intressen
 3. En föreningsform

 

Det finns olika typer av föreningar, men huvudsakligen indelas de i ideella föreningar och ekonomiska föreningar. Den viktigaste skillnaden är att en ideell förening inte bedrivs i syfte att tjäna pengar åt enskilda medlemmar. Andra exempel är trossamfund, idrottsföreningar och samfällighetsföreningar.

 

Hur startar man en förening?

Att starta en förening involverar huvudsakligen tre steg:

 1. Uppstartsmöte – Ni beslutar att ni vill starta en förening, samt förbereder dess inriktning, mål och stadgar
 2. Konstituerande årsmöte – Ni antar stadgarna och utser en styrelse
 3. Konstituerande styrelsemöte – Verksamhetsplan och budget antas inför det kommande året

Om er förening vill starta bankkonto, hyra lokaler eller söka bidrag krävs att föreningen registeras hos skatteverket.

Det går att hålla uppstartsmötet och de konstituerande mötena i följd, särskilt om ni inte planerar att ta in fler medlemmar eller styrelseledamöter inom kort. Det är bra att få grunderna överstökade snabbt, så att registreringen och medlemsansökan i samarbetsorganisationer kan göras direkt.

I en ekonomisk förening ska medlemmarna betala en insats. I en ideell förening ska medlemmarna eventuellt betala en medlemsavgift. Det ska stå i stadgarna hur stor denna avgift är och hur/när den ska betalas. Om föreningen ska ha anställda måste den även registreras som arbetsgivare.

Det finns ett par saker till som det är bra att känna till för att skydda föreningen mot kapning, bedrägeri och så vidare. Det handlar bland annat om att skaffa en digital brevlåda, registrera ert varumärke (logotyp), se till att ni följer dataskyddsförordningen och håller er säkra på nätet.

Lycka till!

I stadgar bör följande finnas med:

 • föreningens namn
 • sätesort, det vill säga den ort där styrelsen finns
 • ändamål
 • regler för hur verksamheten ska bedrivas
 • regler för medlemskap och uteslutning
 • uppgift om beslutande organ
 • regler för rösträtt och beslutsfattande
 • bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, beslutsfattande och så vidare
 • verksamhetsår och räkenskapsår
 • bestämmelser om revisor eller revisorer (antal, hur de utses och så vidare)
 • regler för ändring av stadgarna
 • regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar.

Det kan också vara bra att ha med:

 • vad som gäller för medlemsavgifter
 • regler för kallelse till möten
 • när årsmöte ska hållas
 • vilka frågor som ska behandlas på ett årsmöte
 • under vilka omständigheter extra föreningsmöte ska hållas.

Bra länkar:

Skatteverket Ansökan – om organisationsnummer för ideell förening

Föreningsinfo

 

Senast uppdaterad: 20 oktober, 2020