Som ett led i att ta fram en ny regional kulturplan för perioden 2020-2023 genomförs dialogmöten med berörda aktörer hösten 2018.

Varför en kulturplan?

Region Örebro läns kulturplan har som ambition att vara en plan för länets hela kulturliv. Planen ska innehålla tydliga prioriteringar utifrån vilka kulturen i länet kan utvecklas långsiktigt genom samverkan mellan region, kommuner, kulturinstitutioner, kulturskapare och civilsamhälle. Den regionala politiken har inför nästa kulturplan pekat ut två utmaningar, ”Solidariskt fördelad kultur” och ”Kultur och hälsa”, som ska fokuseras i planen.

Vad vill vi med dialogmötet?

För att kunna ta fram en gemensam kulturplan önskar vi bjuda in dig att framföra dina åsikter. Fokus i samtalet är länets gemensamma utmaningar inom kulturområdet med särskilt fokus på solidariskt fördelad kultur samt kultur och hälsa.

Utifrån dialoger, nationella riktlinjer och samtal med politik och det professionella kulturlivet utarbetas ett förslag som ska resultera i en politiskt förankrad kulturplan hösten 2019.

Varmt välkommen!

 

Öppna och spara som PDF: Inbjudan 2018 Karlskoga Degerfors

Datum: 19 november 2018

Tid: kl 17.30-19.30

Drop-in fika från kl 17.00

Plats: Alfred Nobels Björkborn

Nobelmuseet i Karlskoga, Björkbornsvägen 10, Karlskoga

Avgift: kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Målgrupp: Du som vill bidra till att utveckla kulturen i Örebro län.

Anmälan senast: 12 november

Anmälan via: www.regionorebrolan.se/kulturplan2020

Kontaktperson gällande dialogmötet:

Sofia Hadders, e-post:

sofia.hadders@regionorebrolan.se

mobil: 076-104 63 18

Kontaktperson gällande anmälan:

Mia Eriksson, e-post:

mia.eriksson@regionorebrolan.se

Vi ordnar teckenspråkstolk eller tolkning till annat språk vid behov.