En utbildning om hur du skapar förutsättningar verksamhet där volontärer trivs och utvecklas.

Detta är utbildningen för dig som vill lägga grunden för eller utveckla arbetet med frivilliga i din förening. Under denna kurs får du verktyg i att planera arbetet med ideella samt att förbereda för ideellt engagemang genom att fundera igenom strukturer, roller, ansvar och mottagande av de ideella. Vi går igenom användbara dokument som ”Volontärpolicy” som kan vara till hjälp i att strukturera upp och tydliggöra arbetet med ideella och deras roll i föreningen. Vi kommer att prata om vilka rutiner som är bra att ha på plats för att möjliggöra ett bra mottagande av frivilliga samt hur ni introducerar nya i verksamheten så att de trivs och vill fortsätta engagera sig. Du kommer också få diskutera hur ni löpande kan utvärdera verksamheten och följa upp med de ideella på ett bra sätt.

Ur innehållet:
Utmaningar och möjligheter med att leda ideella
Planering av verksamheten
Roller och ansvar i föreningen
Vikten av att ha ett gott mottagande 
Hantering av utmanande situationer och att säga nej till engagemang
Utvärdering av verksamheten 

OBS! Utbildningen genomförs digitalt och är uppdelad tre separata kurstillfällen; 26/9, 3/10 samt 10/10, kl.17.30-20.30. Vi vill att du som anmäler dig har möjlighet att delta vid samtliga tre tillfällen.
För vem
Utbildningen är öppen för deltagare från ideella föreningar, stiftelser och trossamfund.

Pris
Kostnadsfritt för ideella föreningar i hela landet.

Läs mer och anmäl HÄR