Översikt

  • VarDu väljer om du vill delta digitalt eller på plats i Göteborg, Stockholm eller Uppsala. Adress skickas i så fall ut i samband med att du får bekräftelse om att du fått plats på utbildningen.
  • För vemUtbildningen vänder sig till deltagare från ideella föreningar, stiftelser och trossamfund.
  • När19 september 2023 09:00 — 12:00
  • KostnadGratis

Information

En utbildning som du kan ta del av via din egen skärm oavsett var i landet du befinner dig eller tillsammans med andra deltagare på följande orter; Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Under denna kurs är fokus på att nå nya målgrupper och identifiera vad ni söker för förändring i er förening. Här får ni möjlighet att få syn på osynliga hinder och exkluderande normer internt. För att på så sätt bli mer tillgängliga och inkluderande mot personer som ni vanligtvis antingen har svårt att nå eller inte når alls. Många föreningar säger ”hos oss är alla välkomna” men detta stämmer sällan. Vi kommer därför fördjupa oss i hur vi kan göra så att det faktisk blir sant i praktiken.

Ur innehållet:

  • Grundläggande om normer och normkritik
  • Synliggöra och ta bort interna hinder för engagemang 
  • Inkludera fler – Hur ni kan arbeta för att fler ska känna sig välkomna och kunna ta plats i er förening 
  • Hur ni når nya målgrupper ​

Som deltagare har du möjlighet att antingen delta digitalt via Zoom oavsett var du bor, eller på plats i Göteborg, Stockholm eller Uppsala. Deltar du på plats får du möjligheten att nätverka med andra deltagare på din ort. Deltagare i det digitala rummet får möta deltagare från hela landet i ett digitalt. 

Anmälan HÄR

Avanmälan senast 14 september. Om du inte avanmäler dig tar vi ut en avgift om 300 kr för att täcka våra kostnader och förberedelsetid.