När: 13 september 2023
Tid: kl. 8-12
Plats: Folkets Hus Centralplan 7, Karlskoga
Kostnadsfritt
Anmäl senast: 31 augusti 2023 (Anmälan stängd)
Målgrupp: Du som är medarbetare, chef eller förtroendevald i kommun och region, eller verksam inom civilsamhället eller företagsvärlden. Konferensen är särskilt intressant för dig som arbetar med, eller har intresse för sociala frågor.

En samverkanskonferens

Oavsett om du tillhör kommunal, ideell, företag eller regional verksamhet har du en viktig roll för att Karlskogas invånare ska få det så bra som möjligt. Mer effektivt blir det dessutom när vi arbetar tillsammans. Du är därför inbjuden till Kanonverkstan – en konferens för nätverkande, lärande och nya samarbeten. Målet med konferensen är att tillsammans hitta utmaningar och lösningar i våra verksamheter som bidrar till ett bättre liv för Karlskogaborna.

Vänligen scrolla ner för mer information om konferensens program och om Kanonverkstan.

Innehåll

 • Gästföreläsare Jacques Mwepu
  Kriminalvårdschef för Kumlaanstalten och sommarpratare i P1 pratar om vikten av samverkan och vad vi kan få ut av det.
 • Kanonverkstan
  Workshop där ni på plats får arbeta med aktuella verksamhetsutmaningar.
 • Nätverkande
  Möjlighet att träffa kollegor inom och utanför din egna verksamhet.
 • Goda exempel
  Lyssna till konkreta exempel på samverkan och hur dina kollegor har löst utmaningar gemensamt.
 • Möjligheter
  Få idéer, inspiration och kontakt med nya kollegor som möter samma målgrupp som du.

Program

 • 8:00 Kaffe och registrering
 • 8:15 Välkomna!
  Linda Björnberg (Karolina Vårdcentral)
 • 8:25 Kanonverkstan – Vad är det?
  Nils Varg (Karlskoga Kommun), Cecilia Heikkinen (Kvinnoföreningen mot Våld i Karlskoga), Richard Forsman (Karlskoga kommun), Mari Cedervall (Finsam), Liliana Cortes Insignares (Kontaktservice), Marina Sjödahl (Karlskoga kommun), Magdalena Åsgärde (RF-SISU), Per Wassgren (Karlskoga kommun), Sofia Tungfelt (Möckelnföreningarna)
 • 9:00 Samverkan och vad vi kan få ut av det
  Jacques Mwepu (Kriminalvårdschef för Kumlaanstalten)
 • 10:00 Paus med fika
 • 10:15 Vart är vi på väg? Ett historiskt perspektiv på civilsamhället
  Paulina Van de Haar (Möckelnföreningarna)
 • 10:30 Kanonverkstan
  Open space workshop. Deltagare väljer själva utifrån intresseområden vilken utmaning att arbeta med under passet.
 • 11:45 Avslutning: Vad händer nu?
  Linda Björnberg (Karolina Vårdcentral)
 • 12:00 Tack för idag!

Gästföreläsare: Jacques Mwepu

En man med stort samhällsintresse, tro på människan och framtiden, som också har det utmanande uppdraget att vara chef för Kumlaanstalten – platsen där Sveriges farligaste brottslingar avtjänar sina straff.

Jacques Mwepu
Bild från sverigesradio.se Jacques Mwepu sommarpratar 2022. Foto: Mattias Ahlm

Jacques har en inspirerande bakgrund, både från sin uppväxt och sedermera en händelserik karriär. Han har bland annat arbetat som kriminalrådgivare i FN men Jacques har även varit ansvarig för verksamhet i Karlskoga. 2022 var han dessutom sommarpratare i P1. Jacques har genom egna erfarenheter sett hur viktigt det är att vi arbetar tillsammans för att det ska fungera bra på riktigt för dom vi möter i våra uppdrag, vilket också förbättrar möjligheterna för våra verksamheter att fullfölja sina uppdrag.

Vi har nu äran att få tillbaka Jacques för ett besök till Karlskoga och Kanonverkstan där han kommer prata om samverkan och vad vi kan få ut av att arbeta tillsammans.

För att lyssna på Jacques Mwepus sommarprat i Sveriges Radio P1 klicka här.

Om Kanonverkstan

Det hela började för ett par år sedan då kvinnorna på det skyddade boendet Kvinnohuset i Karlskoga hade svårt att ta sina barn till sjukhuset eftersom det innebar risker. Utmaningen lyftes med berörd personal från regionen, vilket resulterade i ett samarbete där barnläkaren istället åkte ut till Kvinnohuset. Det här resulterade även i ett kunskapslyft om våld i nära relationer för lasarettets personal. Insikten blev att det var väldigt bra och resurseffektivt att samarbeta för att lösa utmaningar mellan olika verksamheter som möter eller vill nå samma målgrupp – samtidigt som det blev bättre för våra invånare.

Ö-riket, en karta som beskriver samverkan
Ö-riket, en beskrivning av samverkan som tagits fram av Karlskoga-gruppen (nu Kanonverkstan-gruppen) i CROSS

Dessa erfarenheter kom senare att utvecklas till samverkansprojektet CROSS. CROSS pågick under två år fram till december 2022. Erfarenheterna från Karlskoga användes och byggdes vidare på i projektet, tillsammans med fem andra kommuner i länet; Askersund, Hällefors, Kumla, Ljusnarsberg och Nora.

Under den här tiden har samverkansarbetet i Karlskoga fortsatt att växa. Vi är bra på att samverka i olika sammanhang och kollegor från offentlig sektor, civilsamhället och näringslivet arbetar med varandra i gemensamma utmaningar eller aktiviteter. Förutom att det löser verksamhetsutmaningar idag, är det också nödvändigt att arbeta tillsammans för att kunna möta framtidens utmaningar.

Allt arbete och erfarenheter blev startskottet till Kanonverkstan.
En konferens som belyser samverkans möjligheter och framförallt är en plats där du får träffa gamla och nya kollegor för att tillsammans arbeta med era utmaningar. 

Vår förhoppning är att detta är den första av många Kanonverkstan-konferenser framöver.

Varmt välkomna!

Önskar Kanonverkstan-gruppen