Örebro Föreningsråd erbjuder: Utbildning; Ordförande, sekreterare och kassör

Datum: Måndagar 17:e, 24:e och 31:a oktober 2022 kl. 18:00-21:00
Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A, 703 61 Örebro
Kursledare: Le-Roy Wentzel, Matz Rysjö och Peter Beijer
 
Då hela styrelsen har ett gemensamt ansvar för styrelsearbetet, kommer kvällarna att inledas med ett gemensamt pass och sedan får ordförande, kassör och sekreterare fördjupa sig i sina specifika områden under resterande del av kvällen.
De gemensamma passen tar upp grundläggande aspekter kring styrelsens juridiska och ekonomiska ansvar kring stadgar, ekonomi, skatter, deklaration mm.
Efter de inledande gemensamma passen väljer du vilken inriktning du deltar i:
-Ordförande: Att bygga ett lag/styrelse, medskapande, ordföranden som ledare.
-Sekreterare: Arbetsfördelning inom styrelsen, kallelse/föredragningslista, protokoll, verksamhetsberättelse, hantera handlingar mm.
-Kassör: Ansvar och juridik inom föreningsekonomi, ekonomisk planering, bokföring, bokslut, skatter och deklaration.
Önskvärt att fler deltagare från varje förening deltar eftersom vi av erfarenhet vet att det stärker arbetet i föreningsstyrelsen om flera har delat samma erfarenheter som de gemensamma kurstillfällena ger.
 
Kostnad: Kostnadsfri för medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd (200kr/år). Övriga betalar 250kr/förening. Kaffe/te och smörgås ingår.
Anmälan via länken https://bit.ly/ord-sek-kass-host2022 eller info@orebroforeningsrad.se eller ring 070-749 92 17 senast 13/10. Ange i anmälan vilken inriktning Du önskar delta i.
 
Avanmälan sker till info@orebroforeningsrad.se senast fredag 14/10 kl.12:00. Anmälda deltagare som uteblir debiteras med en avgift på 100kr/person.
 
Funderingar? Kontakta: info@orebroforeningsrad.se