Stormöte med Partnerskapet för sociala innovationer

Välkommen till årets första stormöte med Partnerskapet för sociala innovationer!
Partnerskapet för sociala innovationer är ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte om samhällsutmaningar och sociala innovationer, dvs hur vi använder gamla idéer på nya sätt. I Partnerskapet möter ideella aktörer representanter från både kommun och region, helt enkelt en arena för alla som är intresserade av att lösa samhällsutmaningar oavsett sektor. Fyra gånger per år träffas Partnerskapet och nu är det dags för årets första möte!

När? Onsdag 20/3 kl.12-17
Var? Platsen är Träffpunkt i Oxhagen, Tornfalkgatan 26 i Örebro är adressen.
Hur? Meddela om du har behov att skjuts och/eller om du har möjlighet att skjutsa någon så försöker vi matcha behoven.

I Partnerskapet finns ett arbetsutskottet (en mindre arbetsgrupp som ses var 3:e vecka) har påbörjat processen med att ”rita kartan” för de sociala företagen och föreningar i länet. Det blir ett sätt att visa var det går att kan vända sig för att få stöd bl.a. i företagsutveckling, kompetensutveckling och finansiering. Merparten av vårt stormöte kommer ägnas åt att tillsammans göra den här övningen. Vår idé är att dessa kartor ska visa

* vilka befintliga aktiviteter/tjänster som erbjuds och av vem/vilken aktör
* vilka aktiviteter/tjänster som saknas/behövs
* vilka befintliga aktiviteter/tjänster som kan anpassas till sociala företag

Preliminärt program:
12:00-13:00 Lättare lunch och mingel
13:00 Välkomna och presentationsrunda: Hur har året startat?
13:30 Återblick vad har hänt sen sist
14:00 I fokus: Workshop ”Rita kartan” ink eftermiddagsfika
16:30 Summering och avslut

Varmt välkommen att delta denna dag – den är kostnadsfri!

Anmäl till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net

Med vänliga hälsningar Sofia Tungfelt och Lotta Karlsson, samordnare