Välkommen på nätverksträff gällande: Kassör- och bokföringstjänster

Välkommen på nätverksträff gällande: Kassör- och bokföringstjänster

Kartläggningen vi gjorde under hösten visar att det finns både ett behov av hjälp med kassör- och bokföring och även kapacitet att hjälpa andra organisationer med detsamma.
Varmt välkommen till en träff där vi bollar tankar och lösningar kring dessa ämnen.
Anmäl ditt deltagande till sofia.tungfelt@mockelnforeningarna.net