Plats: Hörsalen på Karlskoga Bibliotek  

Information om mötet: 

  • Vi bjuder på lite tilltugg
  • Hörslinga finns i lokalen
  • Information kommer ges om Möckelnföreningarnas nya webbportal

Anmälan senast 16:e april. 
Anmäl hur många personer ni deltar med från er organisation och om någon önskar specialkost.

Skicka anmälan till info@mockelnforeningarna.net  

Frågor? Kontakta oss på ovanstående e-post  

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 9/4. 

 Motioner skickas till:  

– Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på Möckelnföreningarnas portal www.mockelnforeningarna.se/dokument och på Föreningsbyrån senast 9:e april 2024. 

 Väl mött!  

Möckelnföreningarnas styrelse